Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

FOTOSZANSA 2019

FOTOSZANSA 2019

Fotoszansa 2019 - czyli siórdma edycja projektu fotograficznego, skierowana była w tym roku do uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Poznaniu, w Piaskach koło Gostynia i w Dusznikach Wlkp. Przez pół roku osoby uczestniczące w naszym projekcie odkrywały wspólnie z prowadzącymi warsztaty a także ze swoimi opiekunami siłę fotografii.


baner FOTOSZANSA 2019 facebookjpg


Finałem Fotoszansy 2019 jest wystawa w Atelier Wimar w Poznaniu, ul. Święty Marcin 75 w poniedziałek, 25 listopada, godz. 12.00. 


Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Samorzad Wojewodztwa Wielkopolskiegojpg