Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Powstanie Wielkopolskie na szklanych negatywach. Upowszechnienie cennej kolekcji fotografii, stworzenie gry edukacyjnej, przeprowadzenie wystaw-eventów popularyzujących wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim

Powstanie Wielkopolskie na szklanych negatywach. Upowszechnienie cennej kolekcji fotografii, stworzenie gry edukacyjnej, przeprowadzenie wystaw-eventów popularyzujących wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim

2018
To projekt dwuletni realizowany w 2018-2019 roku w ramach 100 lecia Powstania Wielkopolskiego. W 2018 roku przygotowaliśmy do digitalizacji 159 szklanych negatywów z czasów Powstania Wielkopolskiego. Wolontariusze oczyścili negatywy pod fachowym okiem Wojciecha Olejniczaka a następnie wszystkie zostały poddane cyfryzacji. Nadano im metadane i upublicznione zostały na: www.szklanenegatywy.pl


proba-GRA-4-fundacja-TRESjpg
proba-GRA-2-fundacja-TRESjpg
Gra testowa, sprawdzająca logikę i atrakcyjność gry

2019

W roku 2019 planowane jest stworzenie gry planszowej opartej o kolekcję szklanych negatywów Fundacji TRES a następnie organizacja serii spotkań promujących ją i popularyzujących wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim.


Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Samorzad Wojewodztwa Wielkopolskiegojpg