Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Wróć do bloga
FOTOSZANSA 2019

Fotoszansa 2019 - czyli siódma edycja projektu fotograficznego, skierowana była w tym roku do uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Poznaniu, w Piaskach koło Gostynia i w Dusznikach Wlkp. Przez pół roku osoby uczestniczące w naszym projekcie odkrywały wspólnie z prowadzącymi warsztaty, a także ze swoimi opiekunami siłę fotografii.

Strategicznym celem było przybliżenie uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej fotografii, jako istotnego dla współczesności medium autoekspresji. Podjęte działania miały cechy zarówno terapeutyczne jak i poznawcze.
Założone i zrealizowane były też cele szczegółowe, a więc:
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym
 • wskazanie fotografii jako środka wyrażania siebie i własnych poglądów, myśli
 • rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia
 • wskazanie fotografii jako popularnego we współczesnym świecie medium
 • kształtowanie zainteresowań, rozwijanie kreatywności i uzdolnień
 • wdrażanie do umiejętności spędzania czasu wolnego w sposób akceptowany społecznie
 • wdrażanie do umiejętności współpracy w zespole
Pracownikom WTZ przekazaliśmy kolejne sprawdzone, efektywne narzędzie pracy. We wszystkich placówkach instruktorzy bardzo pozytywnie wypowiadali się o wykorzystaniu fotografii w swojej pracy. W jednej uczestnicy wzięli nawet udział (z powodzeniem) w konkursie fotograficznym.
Ostatni cel nastawiony był na ogół społeczeństwa. Chcieliśmy pokazać działania uczestników warsztatów terapii zajęciowej, ich wrażliwość i osiągnięcia. Efekty pracy na bieżąco zamieszczane były na profilu facebookowym: https://www.facebook.com/Fotoszansa-2019-2915458791812475/.

IMG_20191125_120339jpgPodsumowaniem wystawy była wystawa zdjęć uczestnikĻw w Atelier Wimar (Stowarzyszenie Łazęga Poznańska) w Poznaniu, ul. Święty Marcin 75.

_RGB0421jpg

_RGB0380jpg

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Samorzad Wojewodztwa WielkopolskiegojpgFOTOTYTUS - warsztaty fotograficzne dla dzieci. Uwrażliwienie na zagadnienia ekologiczne poprzez edukację fotograficzną

Celem zadania są warsztaty fotograficzne dla młodszych dzieci szkolnych. Poprzez poznanie aparatu fotograficznego oraz naukę podstawowych zagadnień komponowania obrazu fotograficznego, chcemy uwrażliwić dzieci na przyrodę, problemy ekologiczne oraz rolę człowieka w kształtowaniu środowiska.

IMG_1079jpg

W zajęciach biorą udział uczniowie szkół w Luboniu i Czerlejnie. Efekty pracy można śledzić na profilu facebookowym projektu:
https://www.facebook.com/Fototytus-254366011907241/?__tn__=kC-R&eid=ARB9Qz41fG5coAH3zqALNBs5a9ZG...

Dofinansowano ze środków Fundacji Zakłady Kórnickie

indekspng
FOTOSZANSA 2018

Fundacja TRES po raz szósty już pracowała w środowisku młodzieży narażonej na wykluczone. Z nowoczesnym narzędziem wypowiedzi artystycznej jakim jest fotografia zwróciliśmy się do grupy szkół specjalnych, uczestniczyli w nich uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich pedagodzy.

Fotografia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną może być szansą na przełamanie barier środowiska,
komunikowanie się narzędziem akceptowanym kulturowo, ale i pewnym sposobem terapii, analizy samego siebie. Fotografia ma tu pozwolić na pokazanie własnego sposobu widzenia otoczenia, dać poczucie zarówno sprawstwa jak i sukcesu, stać się środkiem wyrazu efektownym i efektywnym. Możliwość tworzenia to też rozwijanie pewnego estetycznego wyczucia oraz uczestnictwo w kulturze jak najbardziej współczesnej, aktualnej. Takie upowszechnianie kultury jest szczególnie cenne, bo nie tylko daje oczywistą satysfakcję z kontaktu ze sztuką, ale i przyczynia się do rozbudzania i utrwalania cech takich jak indywidualność, poszukiwanie i rozwijanie zainteresowań, rozwój myślenia abstrakcyjnego. W przypadku niniejszego zadania mamy też do czynienia z upowszechnianiem kultury wśród osób narażonych na społeczne wykluczenie, dajemy im możliwość wyrównania szans z pełnosprawnymi rówieśnikami. Poza tym dajemy swego rodzaju metodę pracy pedagogom specjalnym. Metodę, która może być środkiem dydaktycznym lub sposobem na przepracowanie trudnych tematów czy problemów.

Niniejsze zadanie było realizowane w placówkach wielkopolskich, szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Większość tych placówek jest spoza Poznania. Partnerem projektu był Zespół Szkół Specjalnych nr 105 z Poznania.

https://www.facebook.com/Fotoszansa-2018-382407732238863/Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Samorzad Wojewodztwa Wielkopolskiegojpg

FOTOSZANSA 2016

Warsztaty fotograficzne dla podopiecznych zakładów poprawczych, których strategicznym celem było przybliżenie fotografii, jako istotnego dla współczesności medium autoekspresji
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym
 • wskazanie fotografii jako środka wyrażania siebie i własnych poglądów, myśli
 • rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia
 • wskazanie fotografii jako popularnego we współczesnym świecie medium
 • kształtowanie zainteresowań, rozwijanie kreatywności i uzdolnień
 • wdrażanie do umiejętności spędzania czasu wolnego w sposób akceptowany społecznie
 • wdrażanie do umiejętności współpracy w zespole
Nasze działanie skierowane było również do wychowawców, pracowników zakładów poprawczych. Staraliśmy się im przedstawić fotografię jako ciekawe narzędzie do pracy wychowawczej. Uczestnicy projektu dzielili się efektami swojej pracy na facebooku.


Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Samorzad Wojewodztwa Wielkopolskiegojpg