Blog Summary Widget

2008-2017 © TRES

Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

„Do zobaczenia za rok w Jerozolimie – deportacje polskich Żydów w 1938 roku z Niemiec do Zbąszynia” to dwujęzyczna (polsko-angielska) książka pod redakcją Izabeli Skórzyńskiej i Wojciecha Olejniczaka przedstawiająca historię, tło polityczne i społeczne oraz pamięć tzw. Polenaktion a w szczególności czas dziesięciu miesięcy pobytu w Zbąszyniu (przygranicznym miasteczku w zachodniej Wielkopolsce) tysięcy deportowanych z Niemiec polskich Żydów.
Zobacz www.zbaszyn1938.pl Zainicjowaliśmy tu pomysł gromadzenia za pomocą strony internetowej informacji o deportacjach z 1938 roku. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego włączenie się w tworzenie otwartego archiwum.

Fundacja TRES jest współwydawcą polsko-francuskiego albumu „Na obcej ziemi - groby polskie na cmentarzach paryskich i Montmorency”. Autorem koncepcji i zdjęć jest Hanna Olejniczak-Zaworonko, fotografka od 25 lat mieszkająca w Paryżu. Ponad 300 barwnych fotografii pokazuje niezwykłe zakątki paryskich nekropolii związane z emigracją polską. Książkę można nabyć przez internet http://www.regards-multiples.com/index.php/ouvrages/4-en-terre-dexil

W Polsce dostępna w wybranych księgarniach.

Poszukiwanie i inwentaryzacja grobów polskich w regionie paryskim


Założeniem projektu była kwerenda i  zdokumentowanie zachowanych jeszcze polskich grobów na dwóch podparyskich cmentarzach StaintOuen i Bagneux. Ze względu na francuskie prawo dotyczące likwidowania niezaopiekowanych grobów uznaliśmy to wraz z francuskim partnerem Stowarzyszeniem Regardes Multiples, iż jest to zadanie pilne i potrzebne. (W ostatnich latach bezpowrotnie zniknął m.in. nagrobek polskiego malarza impresjonistycznego Władysława Ślewińskiego 1856-1918). Wszystkie zinwentaryzowane obiekty zostały umieszczone na portalu Towarzystwa Opieki nad polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji : www.tombeauxpolonais.eu

Nasze publikacje

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego