Zarząd:

Wojciech Olejniczak  - prezes zarządu fundacji TRES

Agnieszka Juraszczyk - członek zarządu fundacji TRES


Rada Nadzorcza:

Sylwia Bulikowska

Agnieszka Jackowiak

Dariusz Nowacki


Dokumenty do pobrania: