Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Wróć do bloga
Śródka w obiektywie

(2010) Projekt w ramach programu Pomoc - Aktywizacja - Wsparcie realizowanego przez MOPR w Poznaniu i współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj Więcej