Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Śródka w obiektywie

Śródka w obiektywie

Śródka jest wyjątkowym miejscem w Poznaniu - miasto w mieście. Projekt Śródka w obiektywie to warsztaty fotograficzne dla zaawansowanych, którzy brali udział w pierwszej edycji projektu w grudniu 2009 roku. Zajęcia realizowane były w plenerze – na terenie osiedla Śródka.
Celem projektu było, oprócz podniesienia umiejętności fotograficznych, zaanimowanie przestrzeni miejskiej Śródki. Uczestnicy fotografowali swoich sąsiadów, swoje miejsce życia i pracy.

Efekty ponad półtoramiesięcznej pracy zostały pokazane na dwóch wystawach: wystawie portretów oraz na jednej z ulic Śródki jako wielkoformatowe wydruki podczas projektu DRUGIE MIASTO.