Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

1938 WYPĘDZENI / PRZYGARNIĘCI – wystawa, warsztaty, publikacja, www

1938 WYPĘDZENI / PRZYGARNIĘCI – wystawa, warsztaty, publikacja, www

W 2023 roku obchodzimy 85. rocznicę tzw. POLENAKTION - wypędzenia z Niemiec do Zbąszynia tysięcy Żydów – obywateli polskich.

Pierwsze masowe wypędzenie w nazistowskich Niemczech
Wczesnym rankiem 28 października 1938 r. policja berlińska aresztowała w mieszkaniach lub na ulicy ponad 1500 Żydów i doprowadziła ich do miejsc zbiórki. Jeszcze tego samego dnia zostali przetransportowani pociągiem do polskiej granicy. Większość musiała wysiąść w Neu-Bentschen (w Zbąszynku). Pod strażą i brutalnie obrabowani zostali zmuszeni do marszu na granicę niemiecko-polską w pobliżu miasta Zbąszyń.
W zimny i deszczowy weekend 28 i 29 października 1938 r. do tego miasta przybyło ponad 8 000 osób z całej Rzeszy Niemieckiej, zmuszani do przekraczania granicy z Polską w różnych miejscach. Zostali wypędzeni z Rzeszy Niemieckiej, ponieważ byli obywatelami polskimi, choć wielu mieszkało w Niemczech od dziesięcioleci, a niektórzy nawet się tam urodzili.

Prawie zapomniany moment w historii
Polscy Żydzi mieszkający w Rzeszy Niemieckiej byli jednymi z pierwszych ofiar nowej fazy zradykalizowanych prześladowań pod rządami nazistów. Jako imigranci byli szczególnie narażeni. Polski historyk Jerzy Tomaszewski nazywa masowe wypędzenie Polaków w październiku 1938 r. „preludium zagłady”. Ten rozdział historii pozostaje w dużej mierze nieznany i przyćmiony pamięcią o pogromach listopadowych. Zabójstwo Herschela Grynszpana na niemieckim dyplomacie w Paryżu posłużyło nazistom jako pretekst do planowanych pogromów. Rodzina Grynszpana była wśród polskich Żydów deportowanych tej jesieni z Hanoweru do Zbąszynia.

Wystawa
Wystawa skupia się na polskich Żydach mieszkających w Berlinie. Możemy prześledzić tło historyczne oraz losy sześciu berlińskich rodzin, które doświadczyły wypędzenia.
Wystawa podzielona jest na kilka części: Życie w Berlinie do 1938 roku, wypędzenie w październiku 1938 r., prześladowania i przetrwanie. Dodatkowo prezentujemy specyfikę życia wypędzonych w Zbąszyniu, pokazujemy kontekst lokalny oraz relacje wypędzonych z mieszkańcami. Suplementem do wystawy są współczesne upamiętnienia wydarzeń z 1938 r. zrealizowane w Zbąszyniu.
Ekspozycja została przygotowana przez Wydział Historii Instytutu Europy Wschodniej Uniwersytetu Freien oraz Active Museum w Berlinie w związku z obchodami 80. rocznicy „Polenaktion w 2018 r. Wystawa była prezentowana w Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum w dniach od 8 lipca 2018 do 28 lutego 2019 r. Zwiedziło ją ponad 40 tys. osób. W 2019 roku wystawę pokazano w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. W tym roku na wystawę zapraszamy do Zbąszynia do budynku Starego Dworca Kolejowego – poczekalni klasy III – niemego świadka wydarzeń sprzed 85 lat. 


Warsztaty
W ramach projektu „Wbrew uprzedzeniom” zorganizowaliśmy warsztaty komunikacji międzykulturowej dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu. Historia deportacji do Zbąszynia sprzed 85 lat posłużyła do dyskusji o różnorodności, empatii, a także o uprzedzeniach. Część twórcza warsztatów polegała na wspólnej pracy i na stworzeniu grafik, które posłużą do projektu plakatu spektaklu teatralnego, który przygotowywany jest obecnie pod okiem zawodowego aktora. Premiera spektaklu pod koniec października podczas obchodów 85. rocznicy Polenaktion.

 

warsztaty1jpg

warsztaty3jpg

warsztaty4jpgm-DRE_3917jpgm-DRE_3920jpgm-DRE_3929jpgm-DRE_3943jpgm-DRE_3955jpgm-DRE_3964jpgm-DRE_3992jpgm-DRE_3996jpgm-DRE_4003jpg

Modyfikacja strony internetowej www.zbaszyn1938.pl
W ramach dofinansowania Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego zmodyfikowaliśmy stronę internetową www.zbaszyn1938.pl Dodaliśmy komplet informacji dotyczących roku jubileuszowego a także uzupełnione zostały materiały archiwalne o 312 nowych rekordów.

zrzut-wwwjpg

Publikacja broszury „Byłem w Zbąszyniu”
Wystawie na Starym Dworcu towarzyszyła dwujęzyczna publikacja. Można ją było otrzymać podczas zwiedzania wystawy.

loga2023jpg