Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Artur Bryks i fundacja La Porza nieznana historia ratowania dzieł sztuki

Artur Bryks i fundacja La Porza nieznana historia ratowania dzieł sztuki

Artur Bryks urodził się pod Radomiem w rodzinie ortodoksyjnych Żydów około 1890 roku i prawdopodobnie wbrew woli rodziny wyjechał do Berlina a następnie do Szwajcarii, gdzie studiował malarstwo. Zaangażowany był w ruch ekspresjonistyczny oraz był współtwórcą, wraz z niemieckim antyfaszystą Wernerem Alvo von Alvensleben i włoskim rzeźbiarzem Mario Bernasconi, grupy La Porza. Dzięki tej zapomnianej dzisiaj grupie, liczącej w samych Niemczech 1500 członków, udało się uratować przed unicestwieniem wiele dzieł sztuki indeksowanych przez nazistów jako "Entartete Kunst". Dzięki swoim międzynarodowym kontaktom grupa, z Bryksem na czele, od 1939 roku, ratowała również Żydów europejskich. Projekt zakładał kwerendy w nieprzebadanych do dzisiaj prywatnych archiwach i zbiorach związanych z postacią Artura Bryksa oraz grupy La Porza, które znajdują się w Izraelu, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii.


Projekt realizowany był przez: Małgorzatę Quinkenstein, historyk sztuki, specjalistkę w zakresie współczesnej kultury żydowskiej oraz Izraela oraz badań proweniencyjnych, Małgorzatę Maksymiak, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni i kulturoznawczyni.

Efektem projektu jest 2778 kart archiwalnych obiektów i dokumentów.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN-01_cmykjpg