Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Barwy z natury i kultury

Barwy z natury i kultury

Projekt „Barwy z natury i kultury” bazuje na projekcie „RGB Regionalna Grupa Barw” (2017) i ma na celu upowszechnianie wiedzy o lokalnych tradycjach farbiarskich oraz unikalnych kolorach w strojach ludowych Polski Centralnej.

Chcemy podzielić się swoimi doświadczeniami i dołożyć cegiełkę do poszerzania umiejętności rękodzielniczych mieszkańców powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego. Mamy nadzieję, że pomogły one w kontynuowaniu tradycji regionalnych i budowaniu tożsamości regionalnej w oparciu o dorobek kulturowy poprzednich pokoleń. Sądzimy, że dzięki warsztatom możliwa była integracją środowiska zainteresowanego rękodziełem i większy dostęp do kultury osób z małych miejscowości. Projekt miał na celu promowanie lokalnego dziedzictwa, twórczości ludowej oraz ukazywanie lokalnych tradycji włókienniczych we współczesnym kontekście.

WYKŁADY
8.08 godz. 18.00
O projekcie RGB, unikalnych kolorach, tradycjach farbiarskich, strojach regionalnych – wykłady, spotkanie, filmy (Agnieszka Jackowiak, Wojciech Olejniczak, Maciej Filipczuk)


_RGB8907jpg


WARSZTATY
9.08 godz. 10.00
ECOPRINT (Mariola Saternus – Folkowy Dom)
Kolory i kształty z liści, roślin i odcienie tutejszej ziemi na tkaninie

IMG_2463jpg

10.08 godz. 10.00
BARWIENIE ROŚLINAMI (Olka Bystry – Dzikie Barwy)
Kolory z marzanny, brzozy, nawłoci, wrotyczu i innych barwników, które lokalna natura dała


_RGB9392jpg

11.08 godz. 10.00
FARBOWANIE BARWNIKAMI CHEMICZNYMI (Agnieszka Jackowiak – Hobby-Wełna)
Farbowanie fantazyjne, bo kolory z fabryk, dające nieskończoną ilość możliwości.


_RGB9579jpg

Czas trwania każdego warsztatu ok. 6 h (w tym przerwa obiadowa). W ramach warsztatów odbyły się pokazy, wykłady, prezentacje, spacery. Farbowaliśmy tkaniny odzieżowe, dekoracyjne, torby, przędze. Wykonane prace pozostały własnością uczestnika. Wszystkie warsztaty odbyły się w Skansenie Niebowo w Wincentynowie. Udział był bezpłatny.

WYSTAWA
12.08 odbył się wernisaż plenerowej wystawy o projekcie RGB – Regionalna Grupa Barw oraz pokaz prac wykonanych przez uczestników w trakcie warsztatów barwierskich. Wystawę można obejrzeć do 26.08.2019. Miejsce: Opoczno, plac przed Muzeum Regionalnym. www.regionalnagrupabarw.pl


_RGB9849jpg
_RGB9853jpg
_RGB9794jpg
_RGB9824jpg


pasek logo Barwyjpg