Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Cykl wystaw PROWINCJA W CENTRUM

Cykl wystaw PROWINCJA W CENTRUM

Projekt zaprezentował wybrane fotografie mieszkańcom Regionu Kozła na cyklu wystaw organizowanych we wsiach, gdzie najprawdopodobniej zdjęcia robił nasz fotograf - Constanty Sikorski (Zbąszyń, Tuchorza, Wąchabno, Chrośnica, Strzyżewo, Zakrzewo, Przyprostynia, Kargowa). Większość pokazywanych zdjęć jest anonimowa, dlatego głównym celem projektu była próba rozpoznania utrwalonych na nich osób, wyjaśnienie okoliczności ich powstania, zidentyfikowanie budynków i miejscowości w jakich zostały wykonane.

Zobacz więcej: http://www.szklanenegatywy.pl/prowincja-w-centrum