Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Dźwięk i ruch – audycje radiowe Marii Wieman

Dźwięk i ruch – audycje radiowe Marii Wieman

W 2015 roku zrealizowaliśmy cykl 24 zajęć muzyczno-ruchowych opartych na audycjach M. Wieman przeznaczonych dla dzieci, inspirowanych metodą Jaques-Dalcroze'a, wybitnego pedagoga, którego ideą było: "kształcenie ruchu ciała poprzez poruszenie serca i ożywienie myśli".

Projekt prowadzony był w 3 klasach pierwszych szkoły podstawowej – dla takich właśnie dzieci kierowane były pionierskie audycje M. Wieman nadawane przez Polskie Radio w latach 1949-1971. Z bogatego archiwum PR wybranych zostało 8 audycji. Cztery zajęcia oparte były na prostych tańcach regionalnych, cztery - na ruchu naturalnym, improwizowanym, ekspresyjnym. Dwa ostatnie zajęcia w każdej klasie były przeznaczone na sfilmowanie realizacji audycji radiowej. Zajęcia poprowadzone były przez autorki projektu – rytmiczki, tancerki plastyczne i instruktor tańca - zawsze przy udziale i z pomocą nauczycielek pracujących na co dzień z dziećmi. (Ważnym aspektem projektu było dostarczenie pedagogom gotowego narzędzia do pracy z dziećmi).


Dofinansowano ze środków Instytutu Muzyki i Tańca

IMiT_logo 2jpg