Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Digitalizacja i udostępnienie w sieci zbioru szklanych negatywów fundacji TRES oraz promocja kolekcji

Digitalizacja i udostępnienie w sieci zbioru szklanych negatywów fundacji TRES oraz promocja kolekcji

Narodowy Instytut Audiowizualny wsparł finansowo digitalizację i upublicznienie oraz promocję informacji o zbiorze szklanych negatywów Fundacji TRES. W ramach zadania dokonanano digitalizacji części zbioru, zakupiono profesjonalne opakowania a także środki te pozwoliły stworzyć platformę http://www.szklanenegatywy.pl