Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Do zobaczenie za rok w Jerozolimie - obchody 70. rocznicy POLENAKTION

Do zobaczenie za rok w Jerozolimie - obchody 70. rocznicy POLENAKTION

Polsko-Izraelski projekt filmowo-fotograficzny: Do zobaczenia za rok w Jerozolimie to próba dotknięcia czasu i losów ludzi, którzy przewinęli się przez dworzec kolejowy w Zbąszyniu w 1938 roku w wyniku deportacji z Niemiec do Zbąszynia, w wędrówce do realnej i symbolicznej Jerozolimy.

Zobacz: http://www.zbaszyn1938.pl/pl/projekt.htmldo-zobaczenia-za-rok-w-jerozolimie-2008-4png
do-zobaczenia-za-rok-w-jerozolimie-2008-3jpg