Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Elementarza tradycji Regionu Kozła

Elementarza tradycji Regionu Kozła

W ramach tego zadania została zaprojektowana i wydana książka aktywnościową dla dzieci autorstwa Anny Kaźmierak, dotycząca zwyczajów mieszkańców 6 miasteczek i kilkunastu wsi na Zachodzie Wielkopolski skupionych w Regionie Kozła.

Język elementarza korzysta ze zdjęć archiwalnych, które w autorski sposób przetwarza. Sięgnęliśmy do źródeł starszych niż pamięć kolorowych fotografii. To po to, żeby odejść od sztampowego obrazu kultury wiejskiej, tak często obecnego w bezrefleksyjnym postrzeganiu tradycji. Archiwa ikonograficzne, które cytujemy w książce to kolekcja szklanych negatywów naszej fundacji TRES.Premiera książki odbyła się podczas 43. Biesiady Koźlarskiej – najważniejszej imprezy integrującej środowisko lokalnych muzyków i wielbicieli tradycji Regionu Kozła. Podczas premiery można było spotkać się z autorką książki i uczestniczyć w działaniach plastycznych prowadzonych przez Agatę Marchlewicz. Każdy uczestnik otrzymał bezpłatny egzemplarz Elementarza tradycji Regionu Kozła. Premiera książki okazała się sukcesem frekwencyjnym i jak sądzimy również artystyczno-towarzyskim. Powstały znakomite twórcze interpretacje młodych artystów.

Zobacz: http://www.szklanenegatywy.pl/elementarz-tradycji-regionu-koz%C5%82a


Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".

loga-razem-kolorjpg