Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Fotografie fundacji TRES w chacie powstańca w Ochli

Fotografie fundacji TRES w chacie powstańca w Ochli

Przygotowaliśmy dla Muzeum Etnograficznego w Ochli fotograficzną ekspozycję prezentowaną w autentycznej chacie, która w przeszłości należała do powstańca wielkopolskiego Pana Kłysza z Łomnicy. Bazując na kolekcji szklanych negatywów Fundacji TRES przedstawiających działania i ludzi w Powstaniu Wielkopolskim zaproponowaliśmy aranżacje tej przestrzeni. Wyposażony w przedmioty z epoki „pokój powstańczy” nawiązuje do informacji, iż właśnie w Łomnicy ulokowany był sztab powstańczy. Ekspozycja należy do stałej oferty Muzeum Etnograficznego w Ochli.