Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

FOTOSZANSA 2018

FOTOSZANSA 2018

Fundacja TRES po raz szósty już pracowała w środowisku młodzieży narażonej na wykluczone. Z nowoczesnym narzędziem wypowiedzi artystycznej jakim jest fotografia zwróciliśmy się do grupy szkół specjalnych, uczestniczyli w nich uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich pedagodzy.

Fotografia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną może być szansą na przełamanie barier środowiska,
komunikowanie się narzędziem akceptowanym kulturowo, ale i pewnym sposobem terapii, analizy samego siebie. Fotografia ma tu pozwolić na pokazanie własnego sposobu widzenia otoczenia, dać poczucie zarówno sprawstwa jak i sukcesu, stać się środkiem wyrazu efektownym i efektywnym. Możliwość tworzenia to też rozwijanie pewnego estetycznego wyczucia oraz uczestnictwo w kulturze jak najbardziej współczesnej, aktualnej. Takie upowszechnianie kultury jest szczególnie cenne, bo nie tylko daje oczywistą satysfakcję z kontaktu ze sztuką, ale i przyczynia się do rozbudzania i utrwalania cech takich jak indywidualność, poszukiwanie i rozwijanie zainteresowań, rozwój myślenia abstrakcyjnego. W przypadku niniejszego zadania mamy też do czynienia z upowszechnianiem kultury wśród osób narażonych na społeczne wykluczenie, dajemy im możliwość wyrównania szans z pełnosprawnymi rówieśnikami. Poza tym dajemy swego rodzaju metodę pracy pedagogom specjalnym. Metodę, która może być środkiem dydaktycznym lub sposobem na przepracowanie trudnych tematów czy problemów.

Niniejsze zadanie było realizowane w placówkach wielkopolskich, szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Większość tych placówek jest spoza Poznania. Partnerem projektu był Zespół Szkół Specjalnych nr 105 z Poznania.

https://www.facebook.com/Fotoszansa-2018-382407732238863/Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Samorzad Wojewodztwa Wielkopolskiegojpg