Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

FOTOSZANSA 2019

FOTOSZANSA 2019

Fotoszansa 2019 - czyli siódma edycja projektu fotograficznego, skierowana była w tym roku do uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Poznaniu, w Piaskach koło Gostynia i w Dusznikach Wlkp. Przez pół roku osoby uczestniczące w naszym projekcie odkrywały wspólnie z prowadzącymi warsztaty, a także ze swoimi opiekunami siłę fotografii.

Strategicznym celem było przybliżenie uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej fotografii, jako istotnego dla współczesności medium autoekspresji. Podjęte działania miały cechy zarówno terapeutyczne jak i poznawcze.
Założone i zrealizowane były też cele szczegółowe, a więc:
  • kształtowanie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym
  • wskazanie fotografii jako środka wyrażania siebie i własnych poglądów, myśli
  • rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia
  • wskazanie fotografii jako popularnego we współczesnym świecie medium
  • kształtowanie zainteresowań, rozwijanie kreatywności i uzdolnień
  • wdrażanie do umiejętności spędzania czasu wolnego w sposób akceptowany społecznie
  • wdrażanie do umiejętności współpracy w zespole
Pracownikom WTZ przekazaliśmy kolejne sprawdzone, efektywne narzędzie pracy. We wszystkich placówkach instruktorzy bardzo pozytywnie wypowiadali się o wykorzystaniu fotografii w swojej pracy. W jednej uczestnicy wzięli nawet udział (z powodzeniem) w konkursie fotograficznym.
Ostatni cel nastawiony był na ogół społeczeństwa. Chcieliśmy pokazać działania uczestników warsztatów terapii zajęciowej, ich wrażliwość i osiągnięcia. Efekty pracy na bieżąco zamieszczane były na profilu facebookowym: https://www.facebook.com/Fotoszansa-2019-2915458791812475/.

IMG_20191125_120339jpgPodsumowaniem wystawy była wystawa zdjęć uczestnikĻw w Atelier Wimar (Stowarzyszenie Łazęga Poznańska) w Poznaniu, ul. Święty Marcin 75.

_RGB0421jpg

_RGB0380jpg

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Samorzad Wojewodztwa Wielkopolskiegojpg