Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

FOTOTYTUS - warsztaty fotograficzne dla dzieci. Uwrażliwienie na zagadnienia ekologiczne poprzez edukację fotograficzną

FOTOTYTUS - warsztaty fotograficzne dla dzieci. Uwrażliwienie na zagadnienia ekologiczne poprzez edukację fotograficzną

Celem zadania są warsztaty fotograficzne dla młodszych dzieci szkolnych. Poprzez poznanie aparatu fotograficznego oraz naukę podstawowych zagadnień komponowania obrazu fotograficznego, chcemy uwrażliwić dzieci na przyrodę, problemy ekologiczne oraz rolę człowieka w kształtowaniu środowiska.

IMG_1079jpg

W zajęciach biorą udział uczniowie szkół w Luboniu i Czerlejnie. Efekty pracy można śledzić na profilu facebookowym projektu:
https://www.facebook.com/Fototytus-254366011907241/?__tn__=kC-R&eid=ARB9Qz41fG5coAH3zqALNBs5a9ZG...

Dofinansowano ze środków Fundacji Zakłady Kórnickie

indekspng