Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

KOLEJ na HISTORYJKI

KOLEJ na HISTORYJKI

1870 – 2020
Uruchomienie w 1870 r. połączenia kolejowego z Poznania do Frankfurtu n/O i do Gubina, biegnącego przez Zbąszyń było wyjątkowym impulsem do rozwoju miasta, a także całej zachodniej Wielkopolski. Zmieniało wiele w życiu społeczności lokalnej, zmodyfikowało dotychczasowe zwyczaje, stwarzało nowe pojęcia, nowe zawody, miało wpływ na historię ale też na losy poszczególnych rodzin. Wyzwoliło ogromną ciekawość świata, było skokiem w nowoczesność. Przyczyniło się do ugruntowania etosu pracy organicznej. Zmieniło krajobraz kulturowy regionu. Poprzez powstanie tego traktu kolejowego Wielkopolska zyskała łatwy dostęp przez Berlin do całej sieci komunikacyjnej świata zachodniego, a tym samym, do nowoczesnej wiedzy i kultury. Dworzec zbąszyński 150 lat temu był najokazalszym obiektem na trasie, był ważnym węzłem przesiadkowym. Rozchodziły się tu drogi żelazne z Poznania do Frankfurtu n/Odrą i do Gubina.
Przez 150 lat dworzec był świadkiem wielu ważnych wydarzeń o znaczeniu ponad lokalnym: wizyta cesarzowej Augusty Wiktorii w Zbąszyniu, Walki Powstańców Wielkopolskich, obsługa ruchu granicznego w dwudziestoleciu międzywojennym, wizyta króla Afganistanu, schronienie dla tysięcy Żydów deportowanych w 1938 z Niemiec w ramach niemieckiej akcji Polenaktion. Ponieważ było to wiodące połączenie kolejowe Poznania z zachodnią Europą pokonywali tę trasę m.in.: Maria Curie Skłodowska, Robert Koch, Józef Piłsudski, Stanisław Przybyszewski, Marcel Reich-Janicki, oraz wielu artystów udających się do Paryża i Berlina.

Projekt upamiętniający 150-lecie, poza fascynacją historią i starą techniką, chce podkreślić wpływ kolei na życie społeczne, gospodarcze i kulturalne. Istnienie połączenia kolejowego dla miejscowości poza centrami kulturalnymi było wyznacznikiem rozwoju i przez długi okres miarą dostępności do kultury dla mieszkańców regionu.


KOLEJ na HISTORYJKI
Projekt KOLEJ na HISTORYJKI oparliśmy o historię marchijsko-poznańskiej linii kolejowej, stacji w Zbąszyniu oraz o wydarzenia i postacie historyczne, a także tło społeczno-kulturowe.

  • Opracowaliśmy książeczkę aktywnościową KOLEJ na HISTORYJKI. Jest w niej miejsce na plastyczną kreację własną użytkowników, na wspólną pracę międzypokoleniową, na zgadywanie, zadania na spostrzegawczość, ale też zadawane są pytania, jako zachęta do dalszych poszukiwań informacji. Bazą archiwalną książeczki jest kolekcja szklanych negatywów fundacji TRES, zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego, zbiory prywatne, materiały dostępne w domenie publicznej. Książeczkę otrzymali uczestnicy zajęć, została też przekazana do placówek oświatowych. Książeczkę można również otrzymać na wystawie KOLEJ na HISTORIE, która czynna jest do końca października 2020 w budynku starego dworca.
  • Zobacz książeczkę www.szklanenegatywy.pl/sites/default/files/KOLEJ-na-HISTORYJKI.pdf
Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska. [CC-BY 4.0 Polska]. Treść licencji dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl

HISTORYJKI35-wjpg
HISTORYJKI20-wjpg
  • Przeprowadziliśmy zajęcia plastycznych na dworcu w Zbąszyniu. Odbyły się one 12 i 13 września. Bazę do zajęć stanowiły plansze i rysunki do samodzielnego kolorowania i uzupełniania. Podczas zajęć na dworcu w Zbąszyniu pokazaliśmy dzieciom i ich rodzicom jak w kreatywny i przyjazny sposób bawić się historią lokalną i rodzinną. Wielu uczestników zajęć to były całe rodziny kolejarskie, więc animacje sprawiały dużą przyjemność zarówno dzieciom jak i rodzicom oraz dziadkom. Podkreślaliśmy wagę etosu wielkopolskiej pracy organicznej – tak istotnego dla patriotycznej świadomości lokalnej.plakat KOLEJ na HISTORYJKIjpg


Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".

loga-razem-kolorjpg