Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Książka „Florentyn Trawiński. Zbawca Luwru... Fakty i mity”

Książka „Florentyn Trawiński. Zbawca Luwru... Fakty i mity”

W ramach dotacji Urzędu Miasta Poznania, przygotowaliśmy redakcję, projekt graficzny i skład książki Mirosławy Sikorskiej Florentyn Trawiński. Zbawca Luwru... Fakty i mity


trawinskijpg

Wydaliśmy zostały również egzemplarze promocyjne publikacji.

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Poznania

LOGO_POZNAN_PL_RGB_bzjpg