Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Opracowanie, skatalogowanie, konserwacja i  upublicznienie inwentarza szklanych negatywów i fotografii należących  do fundacji TRES

Opracowanie, skatalogowanie, konserwacja i upublicznienie inwentarza szklanych negatywów i fotografii należących do fundacji TRES

W ramach projektu opracowaliśmy kolejną partię kolekcji, która trafiła do nas niedawno. Są to 1724 obiekty - zarówno szklane negatywy jak i fotografie na papierze. Przeprowadziliśmy kwerendę archiwalną i studia wstępne nad zespołem, segregację i utworzyliśmy grupy tematyczne, nadaliśmy im odpowiedni układ katalogu. Zabezpieczyliśmy obiekty poprzez ich konserwację zachowawczą i stworzenie kart zabezpieczających, umieściliśmy wszystko w opakowaniach ochronnych.

Inwentarz elektroniczny dostępny jest na: http://www.szklanenegatywy.pl/inwentarz-0


inwentarz-okladkajpg


Papierową wersję inwentarza przekazaliśmy do lokalnych bibliotek. Miały też miejsce trzy prezentacje Inwentarza i pracy nad nim (Poznań - Archiwum Państwowe, Kargowa - podczas spotkania Kapituły Stowarzyszenia Gmin Regionu Kozła, Zbąszyń – na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Bibliotece Publicznej).Zadanie zostało sfinansowane w 85,24% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

logo1-2_pljpg