Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

POŻYTKI PŁYNĄCE Z PODRÓŻOWANIA – wystawa w ramach projektu KULTURA CZASU WOLNEGO

POŻYTKI PŁYNĄCE Z PODRÓŻOWANIA – wystawa w ramach projektu KULTURA CZASU WOLNEGO

Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk posiada jeden z najcenniejszych, a równocześnie najbardziej różnorodnych księgozbiorów w Polsce. Geneza tej niezwykłej kolekcji sięga przełomu XVIII i XIX wieku. W pierwszych stu latach tworzenia pozostawał ona w rękach prywatnych. Właściciele rodzącej się książnicy (przedstawiciele rodów Działyńskich i Zamoyskich), przez kolejne dziesięciolecia – podróżowali po całym w świecie.

Z tych wojaży przywozili ze sobą i włączali do zbiorów kórnickich ekskluzywne przedmioty z Francji, egzotyczne eksponaty z Turcji, przebogate rękopisy i druki włoskie, znajome, a jednak zaskakujące zbiory z Czech oraz wysublimowane manuskrypty i muzealia z Imperium Brytyjskiego. Dziś ten bogaty zbiór stanowi dowód na słynne zdanie, iż podróże naprawdę kształcą.

Poprzez wystawę chcemy ukazać różnorodność i wyjątkowość zgromadzonych w Bibliotece Kórnickiej materiałów oraz przypomnieć idee, które kierowały tymi, którzy je dla nas przywozili, gromadzili i przechowali. Oni też przypominają nam o tym, że wybranie się w podróż może być drogą do zdobycia i pogłębienia wiedzy.

opracowanie merytoryczne:
Magda Biniaś-Szkopek i Magdalena Marcinkowska, Małgorzata Potocka, Mikołaj Potocki – PAN Biblioteka Kórnicka

opracowanie graficzne i fotografie:
Wojciech Olejniczak Fundacja TRES

Tłumaczenie na ukraiński:
Stanislav Vykhovanets


„Pożytki płynące z podróżowania” wystawa na Starym Dworcu w Zbąszyniu ma też drugą swoją odsłonę. Prezentujemy na niej kolekcję oryginalnych papierów wartościowych Towarzystw, Spółek i przedsiębiorstw budujących linie kolejowe. Najstarsze pochodzą z 1870 roku a wiec z okresu powstania Dworca w Zbąszyniu. Prym wiodą tu Obligacje ze Stanów Zjednoczonych, ale mamy też dokumenty z Austrii, Rosji i z terenów polskich, choć wówczas pod zaborami.

Ich wspólną cechą jest przepiękna, wyszukana forma graficzna. Miała ona podnieść wartość samego dokumentu i odzwierciedlać wielkość poniesionego wkładu finansowego oraz prawo do korzyści z tego płynących.

Po latach, gdy formalnie certyfikaty, akcje, obligacje nie mają już znaczenia finansowego, nadal są wyjątkowym świadectwem kultury dokumentującym historię kolejnictwa. Prezentowane dokumenty pochodzą ze zbiorów prywatnych.