Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Polski dyplomata Feliks Chczewski i Polenaktion 1938

Polski dyplomata Feliks Chczewski i Polenaktion 1938

Fundacja TRES jest współproducentem filmu dokumentalnego w reżyserii Jacka Kubiaka. Feliks Chiczewski i Polenaktion 1938 poświęconego akcji pomocy Żydom, zorganizowanej przez polskiego konsula w Lipsku, Feliksa Chiczewskiego w okresie tzw. Polenaktion i „nocy kryształowej” w 1938 r. Film realizowany był na terenie Niemiec, Polski.Film współfinansowany jest ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

logofwpnjpg