Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Poszukiwanie i inwentaryzacja grobów polskich w regionie paryskim

Poszukiwanie i inwentaryzacja grobów polskich w regionie paryskim

Założeniem projektu Poszukiwanie i inwentaryzacja grpbów polskich w regionie paryskim było zdokumentowanie zasobów zachowanych jeszcze polskich grobów na dwóch podparyskich cmentarzach. Ze względu na francuskie prawo dotyczące likwidowania niezaopiekowanych grobów uznaliśmy to wraz z francuskim partnerem Stowarzyszeniem Regardes Multiples, iż jest to zadanie pilne i potrzebne.

W ramach projektu zostało zinwentaryzowanych 621 obiektów na cmentarzach: StaintOuen i Bagneux. Każdy z obiektów został sfotografowany w kilku ujęciach tak by pokazać tablice główną, sygnaturę autora pomnika, numer koncesji, detale. Wykonanych zostało w sumie 4030 zdjęć. Wszystkie zinwentaryzowane obiekty zostały umieszczone na portalu Towarzystwa Opieki nad polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji : www.tombeauxpolonais.eu


inwentaryzacjajpg

Dokumentacji fotograficznej dokonała Hanna Zaworonko, a efekty dokumentacji wydaliśmy w katalogu dokumentacji. Odbyło się kilka spotkań promocyjnych gdzie przedstawione zostały efekty projektu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN-01_cmykjpg