Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Tarnowska wieś na szklanych negatywach

Tarnowska wieś na szklanych negatywach

Tym razem blisko 1000 szklanych negatywów z okolic Tarnowa trafiło do naszych rąk. Po wstępnej analizie uznaliśmy, iż jest to bardzo cenny wizualny materiał źródłowy. 

Zdjęcia wykonał fotograf amator, nauczyciel Marceli Jarosz w okolicach z Miechowic Małych w powiecie tarnowskim. Obejmują one lata 30. XX w. i okres tuż powojenny, o czym może świadczyć utrwalona manifestacja z transparentem: „Nauka i sztuka dla mas". Szklane negatywy z Miechowic Małych są zapisem życia społeczności lokalnej ze wszystkimi jej aspektami: pracą, nauką, rozrywką i śmiercią. Projekt będzie realizowany we współpracy z młodym regionalistą z Tarnowa Mateuszem Reczekiem.

Nasze działanie zakłada oczyszczenie szklanych negatywów, digitalizację i upublicznienie zasobu na stronie www.szklanenegatywy.pl oraz organizację wystawy._BUK1156jpg
_BUK1158jpg
_BUK1160jpg
_BUK1162jpg_BUK1177jpg_BUK1179jpg_BUK1180jpg_BUK1181jpgProjekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kultura Cyfrowa 2020)

mkidn-finansowaniepng