Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Wirtualna kolekcja witraży z pracowni Dezyderego Mocznaya

Wirtualna kolekcja witraży z pracowni Dezyderego Mocznaya

W naszej kolekcji znajduje się szklany negatyw Constantego Sikorskiego zrobiony w pracowni Dezyderego Mocznaya w Zbąszyniu. To ten negatyw stał się zaczątkiem pomysłu digitalizacji witraży z pracowni Dezyderego Mocznaya.

Celem zrealizowanego przez nas projektu Wirtualna kolekcja witraży z pracowni Dezyderego Mocznaya jest zebranie w jednym miejscu i upublicznienie w sieci ocalałych witraży ze zbąszyńskiej pracowni witrażowej Dezyderego Mocznaya.

Zaczęliśmy naszą pracę od kwerendy, która poprzedziła prace fotograficzne w Łodzi, Jarocinie, Chorzowie, Zbąszyniu i Wolsztynie. Pozyskany materiał cyfrowy został poddany edycji zgodnie z koncepcją strony internetowej. Nasz pomysł zakłada, że każdy witraż można zobaczyć w kontekście obiektu, w którym jest zamontowany, że można obejrzeć go w dużym zbliżeniu – tak, by pokazać użytkownikom detale, zwykle dla oglądających witraże w realu niewidoczne. Dostępna jest możliwość obejrzenia witraża w wariantach oświetlenia (światło dzienne / sztuczne). Ta funkcjonalność strony internetowej odkrywa nieco kuchni witrażowniczej. Sądzimy, że jest to ciekawe, a dla osób witrażem zajmującym się profesjonalnie bądź pasjonatów i hobbystów – przydatne.mocznay-digitalizacja-zbaszynjpg

Udało nam się poddać digitalizacji 60 witraży, 2 obrazy olejne, 2 akwarele, oraz archiwalia. Wszystkie zostały upublicznione na stronie www.szklanepozytywy.pl Każdy obiekt uzupełniony został opisem ikonograficznym. Bardzo liczymy na to, że to jeszcze nie koniec i istnieją jeszcze witraże, które wkrótce wzbogacą Wirtualną kolekcję witraży z pracowni Dezyderego Mocznaya.


mocznay-edycjajpg


Cennym odkryciem było dla nas zidentyfikowanie na posiadanym przez nas szklanym negatywie z pracowni Mocznaya kilku witraży, które w ramach projektu mieliśmy szansę sfotografować. Przeniosło nas to w czas, gdy na szklanej płytce zachowywała się pamięć procesu powstawania witraży - „szklanych pozytywów”, które dziś w formie cyfrowej udostępniamy na www.szklanepozytywy.pl.

Podczas prac fotograficznych spotkaliśmy się z wielką przychylnością i pomocą organizacyjną dysponentów obiektów, w których prowadziliśmy prace. Chcieliśmy bardzo podziękować Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Św. Mateusza w Łodzi, Szkole Filmowej w Łodzi, Urzędowi Miasta Łodzi, Dziennemu Domowi „Senior–Wigor” z Łodzi, Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi, Parafii św. Antoniego z Padwy z Chorzowa, ks. prałatowi Dariuszowi Matusiakowi proboszczowi parafii pw. św. Marcina w Jarocinie, Liceum Wolsztyńskiemu oraz lokatorom i właścicielom zbąszyńskich nieruchomości a także właścicielom obrazów i akwarel.


Zobacz: www.szklanepozytywy.plProjekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Gminę Zbąszyń.

mocznay-logapng