Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Wystawa fotografii Erwina Schenkelbacha „NA GRANICY ŚWIATÓW” Kantury – strachy polne z okolic Jerozolimy

Wystawa fotografii Erwina Schenkelbacha „NA GRANICY ŚWIATÓW” Kantury – strachy polne z okolic Jerozolimy

Zapraszamy na wystawę fotografii Erwina Schenkelbacha „Na granicy światów”. Kantury – strachy polne z okolic Jerozolimy.

STARY DWORZEC (kolejowy) Zbąszyń, Pl. Dworcowy
czerwiec – lipiec 2021

  • piątek 14.00 – 18.00
  • sobota 10.00 – 14.00
  • niedziela 14.00 – 18.00


Zbąszyń nie tylko w okresie międzywojennym był miastem granicznym. W czasach pierwszej Rzeczypospolitej też dawało się odczuć jego „przygraniczność”, choć dopiero XX wiek przyniósł szlabany, rogatki i kontrole. W budynku STAREGO DWORCA zapraszamy do spotkania z innym pojęciem granicy, trochę oddalonym od naszych realiów geograficznych, jednak bliskim nam w inny sposób.
Kurator wystawy: Wojciech OlejniczakNA GRANICY ŚWIATÓW. KANTURY – STRACHY POLNE Z OKOLIC JEROZOLIMY
Niewiele wiemy o współczesnej kulturze materialnej Bliskiego Wschodu. Zwłaszcza gdy przyglądamy się zjawiskom powstałym poza kulturą oficjalną i miejskimi centrami.
Czy pojęcia kultury ludowej, które stosujemy do rozpoznawania zjawisk w naszej szerokości geograficznej mają tu też zastosowanie?
Jaką wiedzę musimy przywołać, jakie tło kulturowe i jaką znajomość rzeczy trzeba zarysować, aby KANTURY zaczęły przemawiać do nas ze swego oddalenia?
Od samego początki życia społecznego człowiek starał się wytyczać granicę między sobą a światem zwierząt, których nie potrafił udomowić. Widząc w nich zagrożenie dla siebie, swoich siedlisk, dla zbiorów, otaczał się zarówno realnymi granicami płotów, palisad, murów jak i zaprzęgał do swej obrony moce symboliczne. Strachy polne odzwierciedlają właśnie tą archaiczną bojaźń człowieka przed niedającym się udomowić najeźdźcą, który zagraża jego własności i jego bezpieczeństwu. Ciekawym jest to, że człowiek używa do symbolicznej obrony, jak gdyby swojej gorszej cząstki.
Potwornego niby człowieka, koślawego strażnika zbudowanego z odpadów, tego co sam zniszczył, zużył, porzucił. W domyśle sądząc, że świat zwierząt, też jest wrażliwy estetycznie i moralnie, że rozumie jego przesłanie.
Na zdjęciach nie widzimy jak wyglądają „ptaki”, które straszyć mają te stwory, jakich granic strzegą na polach układane słupy z kamienia, drewna i szmat. Słyszymy jednak pytanie: Czy powinna nam towarzyszyć pokora? Czy odwaga gdy stajemy na granicy światów?

Od wielu już lat pola wokół Jerozolimy podlegają intensywnemu procesowi urbanizacji. Kantury nie stoją już na granicach pól. Łatwiej dziś napotkać tu krzykliwe znaki nakazu i zakazu na betonowych podstawach.

Wystawa zachęca do szerszego spojrzenia na znaczenie symboli, które człowiek sam stworzył dla obrony swego świata. Mamy nadzieję, że obrazy Erwina Schenkelbacha zainspirują nas do innych opowieści o strachach, granicach i ptakach, które te granice przekraczają.

ERWIN SCHENKELBACH
Urodzony w Drohobyczu izraelski fotograf, zabiera nas w podróż po polach okalających Jerozolimę końca XX wieku. Jak sam mówi:

…przeszedłem długą drogę. Wychowałem się wśród ukraińskich pól u podnóża Karpat, które od najmłodszych lat przemierzałem razem z ojcem, wielkim miłośnikiem pieszych wędrówek i fotografem. Wtedy już doznałem uczucia, że te na pół posągi, na pół demiurgi żyją swoim własnym utajonym życiem, że w oparach snujących się nisko nad polami błękitnawej mgły świtu, gdy tylko słońce zaczyna wschodzić na firmament, one opowiadają przedziwne baśnie i legendy tym wszystkim, którzy rozumieją ich język.

Holokaust zabrał mu rodziców w 1942 roku. Po wojnie Erwin skończył studia politechniczne i pracował w tworzącej się telewizji polskiej. W latach 60. opuścił Polskę i zamieszkał w Izraelu. W nowej rzeczywistości założył rodzinę i zbudował swój dom, który spogląda na pola okalające Jerozolimę.

Wybierałem się na wędrówkę z aparatem wczesnym rankiem, gdy jeszcze nikogo nie było na polach. Sam wśród porannych mgieł podglądałem majestatyczne kamienie, niewzruszone lub zwiewne, prawie niematerialne, czekające ze swoją foliową duszą na podmuch wiatru, KANTURY.

AUTOR
Erwin Schenkelbach urodził się w 1929 r. w Drohobyczu. Holokaust zabrał mu rodziców.
Po wojnie ukończył Politechnikę Warszawską i jako inżynier uczestniczył w organizacji i budowie pierwszych ośrodków telewizyjnych w Warszawie, gdzie pracował, aż do momentu swojego emigracyjnego wyjazdu z Kraju. W latach 60. opuścił Polskę i zamieszkał w Izraelu.
Pracował między innymi przy tworzeniu telewizji izraelskiej, oraz jako oficjalny fotograf fundacji Mishkenot Sha’ananim International Culture Center w Jerozolimie (1982-2000).
Współpracował z: London Magazine , The Jerusalem Post , The Jerusalem Post International Edition, Israel Scene . Tworzył dla prestiżowego, publikowanego równolegle w wielu językach, izraelskiego kwartalnika kulturalnego Ariel oraz dla wielu innych czasopism i publikacji. Jego prace zakupione zostały przez Israel Museum w Jerozolimie i prezentowane są na ekspozycji stałej. Znajdują swoje miejsca w wielu kolekcjach i zbiorach prywatnych, oraz wykorzystywane są często w najrozmaitszych publikacjach i książkach w skali międzynarodowej. W swoim dorobku artystycznym posiada znaczną ilość portretów znanych pisarzy, poetów, intelektualistów, artystów i polityków, w tym wielu laureatów Nagrody Nobla.
Dopiero jako dojrzały artysta dowiedział się, że jego ojciec – Bertold, był bardzo utytułowanym fotografem, jednym ze znaczących w kulturze polskiej twórców okresu międzywojennego.

Fotograficzny cykl KANTURY był prezentowany na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych:

  • Międzynarodowy festiwal poezji francusko-języcznej Trois-Rivieres (Kanada)
  • Galeria Philips, Salt Lake City (USA)
  • Muzeum Halle Saint-Piere Montmartre. Paryż (Francja)
  • Salon Fotograficzny Związku Chińskich Fotografów HPA Pekin (Chiny)
  • Dom Dziennikarza - Beit Sokolov Tel-Awiw (Izrael)
  • Nasi najlepsi przyjaciele Strachy na Wróble Galeria NCK Gdańsk (Polska)
KANTURY obok projektu Do zobaczenia za rok w Jerozolimie są drugą prezentacją prac fotograficznych Erwina Schenkelbacha w Zbąszyniu. Opublikował też dwie pozycje literackie w języku polskim: Gangrena i Pierwsza noc u szatana.


ROZMOWY O GRANICY I FOTOGRAFIACH KANTUR ERWINA SCHENKELBACHA