Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Wystawa SZABLE I PODKOWY

Wystawa SZABLE I PODKOWY

Zapraszamy do 2 września do Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła.


plakat Uani wystawajpg

Przez stulecia kształtował się w tradycji wojskowej i kulturze polskiej wyjątkowy związek żołnierza z wierzchowcem. Określany jako specyficznie polski, silnie oddziaływał na budowanie dumy i tożsamości narodowej. Potoczne wymiennie używa się określenia: konnica, jazda, kawaleria, ułani, nie do końca znając zakresy tych pojęć, choć dla specjalistów mają one bardzo precyzyjne znaczenia.

W historii Zbąszynia uwiecznionej na szklanych negatywach Constantego Sikorskiego konie, jeźdźcy i żołnierze z szablami są częstymi bohaterami zdjęć. Fotograf zarejestrował formacje jeszcze w pruskich mundurach sprzed 1914 roku jak i polskich ułanów i strzelców konnych którzy stacjonowali w mieście do 1937 r. Wystawie towarzyszy fragment kolekcji szabel i części wyposażenia jeździeckiego udostępnionej przez Janusza Cięciela.
loga strona wwwjpg