Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Wystawa „Wielkopolska wieś na szklanych negatywach”

Wystawa „Wielkopolska wieś na szklanych negatywach”

We współpracy z Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie pod Poznaniem przygotowaliśmy wystawę „Wielkopolska wieś na szklanych negatywach”. Pokazaliśmy powiększenia uzyskane ze szklanych negatywów z naszej kolekcji. Poza fotografiami zaaranżowaliśmy również warsztat prowincjonalnego fotografa.
szreniawa1jpg

szreniawa 2jpg