Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Deportacje polskich Żydów w 1938 roku z Niemiec do Zbąszynia

PLN 50.00

Redaktorzy: Izabela Skórzyńska, Wojciech Olejniczak
Wydawca: Fundacja TRES
Opracowanie graficzne i skład: Fundacja TRES
Zbąszyń – Poznań 2012

ISBN: 978-83-931546-0-9Do zobaczenia za rok w Jerozolimie – deportacje polskich Żydów w 1938 roku z Niemiec do Zbąszynia to dwujęzyczna (polsko-angielska) książka pod redakcją Izabeli Skórzyńskiej i Wojciecha Olejniczaka przedstawiająca historię, tło polityczne i społeczne oraz pamięć tzw. „Polenaktio” a w szczególności czas dziesięciu miesięcy pobytu w Zbąszyniu (przygranicznym miasteczku w zachodniej Wielkopolsce) tysięcy deportowanych z Niemiec polskich Żydów.
Zobacz www.zbaszyn1938.pl