Na obcej ziemi – groby polskie na cmentarzach paryskich i Montmorency

PLN 60.00

Autorka koncepcji i fotografii: Hanna Olejniczak-Zaworonko
Autorzy tekstów: Barbara Kłosowicz-Krzywicka, Andrzej Biernat, Hanna Olejniczak-Zaworonko
Wydawcy: Regards Multiples, Fundacja TRES
Paryż 2011
ISBN: 978-83-931546-1-6Fundacja TRES jest współwydawcą polsko-francuskiego albumu „Na obcej ziemi - groby polskie na cmentarzach paryskich i Montmorency”. Autorem koncepcji i zdjęć jest Hanna Olejniczak-Zaworonko, fotografka od 30 lat mieszkająca w Paryżu. Ponad 300 barwnych fotografii pokazuje niezwykłe zakątki paryskich nekropolii związane z emigracją polską. Książka nominowana do nagrody Stowarzyszenia Wydawców Polskich „Najpiękniejsza Książka Roku” w kategorii Album.