Region Kozła. Vademecum

PLN 30.00

Autor: Eugeniusz Kurzawa
Koncepcja: Eugeniusz Kurzawa, Wojciech Olejniczak, Janusz Jaskulski
Wydawca: Fundacja TRES
Opracowanie graficzne: Fundacja TRES
Wydanie I
Region Kozła 2018
ISBN: 978-83-931546-4-7Region Kozła. Vademecum to pierwszy tak obszerny i w miarę pełny zbiór informacji o około 55-tysięcznej społeczności zamieszkującej dolinę Obry. Prezentują Region Kozła jako zwartą całość historyczną i kulturową, a przede wszystkim jako istotną wartość samą w sobie. Jest to kompendium zaskakującej często wiedzy i swoista przygoda intelektualna oraz wyprawa w głąb regionalnej przeszłości i poszukiwanie nieznanych faktów, znakomitych postaci i bohaterów.