Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Wróć do bloga
MELODY BOOK

(2020) Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”

Czytaj Więcej