Fundacja TRES działa w obszarze kultury. Realizujemy projekty artystyczne, artystyczno-edukacyjne i wydawnicze. Szczególne zainteresowanie fundacji to fotografia – jej aspekt artystyczny, historyczny i społeczny. Badamy ją jako medium poznawania świata i historii oraz jako bodziec do zmiany społecznej.

Fundacja TRES w 2018 roku intensywnie pracowała nad tematami związanymi z szeroko rozumianym dziedzictwem kulturowym i archiwistyką społeczną. Odkrywanie nieoczywistych a wartościowych zjawisk i artefaktów, digitalizacja oraz ich upublicznienie, pokazały integrującą społecznie moc kultury i historii lokalnej. W 2019 roku planujemy kontynuowanie naszych poszukiwań i dzielenie się efektami.

NASZE PROJEKTY

Farbiarnia - Drzwi otwarte

(2018) Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wspólnie dla dziedzictwa". Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Czytaj Więcej